AKOPREBIEHA KONZULTÁCIA

Pri svojej práci ctíme jednoduchosť a zrozumiteľnosť. Odo mňa môžete mať dva druhy konzultácií. 


Prvý typ konzultácie 

je o sebepoznaní a je vhodná pokiaľ chcete viacej pochopiť sebe sama a Vašu životnú cestu. 

Hovorím hlavne ja. 

Popíšem Vám Vaše prednosti a tiež témy, v ktorých by ste mohli ísť proti sebe sama. 

Pre túto prácu potrebujem vedieť Váš dátum a čo najpresnejší čas narodenia. 

Druhý typ konzultácie

se týka oblasti prípadných zdravotných problémov, ktoré spolu rozeberieme z rôznych uhlov pohľadov. 

Hovoríte hlavne Vy, ja počúvam. 

Pomôžem Vám nájsť príčinu týchto disharmónií, ukázať na ne a nájsť riešenie, ako si s nimi poradiť. 

Súčasne doporučím to najvhodnejšie riešenie na mieru priamo pre Vás. 

Inak sa naša práca s Aničkou prelína a spoločne sa pre Vás snažíme nájsť tu nejlepšiu možnú cestu.

SÚVISLOSTI

V našej práci sme otvorení. Ctíme slobodnú voľbu každého človeka a spojujeme klasiku s alternatívou, dve časti tvoriace rovnováhu, Celok.
Napr. Human design v sebe spojuje starobylé východné i západné učenie s poznatkami modernej biológie či kvantovej fyziky.
Vedeli ste, že náš Vesmír je tvorený len asi zo 4 % atómov? A viete, že vätšina objemu atómu je vlastne "prázdna"?
Z toho všeho vyplýva, že náš svet je tvorený hmotou a energiou. Má viacej vrstev, ktoré sa odlišujú vibráciami (viz 7 Vesmírnych zákonov), a preto v ňom majú svoje miesto i napr. Anjeli či zvieratá a rastliny z Keltského orákula. 

- POZNAJ SÁM SEBA -